Glavni i osnovni problem je skupa država

22.02.2018. Jastrebarsko je bilo domaćin trećeg po redu Obrtničkog foruma Zagrebačke županije na kojem je zapaženo izlaganje imao predsjednik jaskanskog Udruženja obrtnika Stipe Bučar

Dobro je da se govori o razvoju gospodarstva, a posebno obrtništva koje je do prije desetak godina bilo značajni faktor razvoja Hrvatske. Danas obrtništvo sve više propada, a broj obrtnika iz godine u godinu sve je manji. Kada se nešto upropasti onda su potrebni golemi napori da bi se problem samo ublažio, a godine i godine su potrebne da bi se vratili pozitivni trendovi. Obrtnici to najbolje znaju. Nekada su to bili ugledni i dobrostojeći građani. Danas se bore za opstanak, a veliki broj njih nije uspio ni u tome. Zato smo, nakon održanog Obrtničkog foruma u našem gradu, kratko porazgovarali s predsjednikom Udruženja obrtnika Jastrebarsko Stipom Bučarom.
Što imaju za cilj ovakvi skupovi?
-Ovo je bio treći obrtnički forum Zagrebačke županije, i smatram da su od velike koristi kako za samo obrtništvo, tako i za čelnike jedinica lokalne samouprave i županije, gdje se vidi trenutno stanje te donesu smjernice za ubuduće. Osnovni cilj foruma je pronalaženje kvalitetnih rješenja za zaštitu i poticanje razvoja obrtništva i malog poduzetništva u suradnji s gradovima i općinama na području Zagrebačke županije, a glavna tema ovogodišnjeg foruma bila je "Obrazovanje i zapošljavanje u obrtu", kao i približavanje i popularizacija obrtničkih zanimanja među mladim naraštajima i njihovim roditeljima. Moj današnja prezentacija na ovom forumu upravo je na to fokusirana, jer smo svjedoci da se svake godine sve manje učenika upisuje u zanatska zanimanja.
Osim slabog interesa kod djece za obrtnička zanimanja, veliki broj mladih majstora odlazi na rad u inozemstvo. Jeli u kraćem periodu moguće uopće promijeniti ove trendove?
-Kao što sam već rekao sve manji broj učenika upisuje se u zanatska zanimanja. U Udruženju o tome razmišljamo već dugi niz godina, stoga smo među prvima krenuli sa stipendiranjem učenika za deficitarna zanimanja i dosada smo stipendirali 15 učenika. Desetak godina odlazimo u škole gdje na roditeljskim sastancima prezentiramo obrtnička zanimanja. Veliki utjecaj u odabiru budućih zanimanja imaju roditelji, stoga i njih upoznajemo s mogućnostima i prednostima obrtničkih zanimanja nakon završenog školovanja. Na današnjem forumu puno sam govorio o tome, ali mislim da cijelu kampanju oko upisa u zanatska zanimanja moramo dići na nacionalnu razinu i stalno o tome govoriti, od lokalnih do nacionalnih medija. Isto tako i sam program školovanja treba ići u smjeru da strukovno osposobljavanje nudi mladim ljudima karijeru i razvojne mogućnosti podjednako kao i sveučilišno obrazovanje. Kampanja mora emocionalno ilustrirati da roditelji mogu biti ponosni na svoju djecu kada postignu financijsku sigurnost i perspektivu dugoročnog zapošljavanja kroz uspješnu strukovnu izobrazbu. I Obrtnička komora Zagreb zajedno s Udruženjima, uz potporu Grada Zagreba i Zagrebačke županije uključila se i organizira Zagrebački obrtnički sajam gdje se učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola promoviraju obrtnička zanimanja i na neki način uz samu demonstraciju zanimanja na licu mjesta, motivira djecu za upis u strukovne škole, a ove godine poseban naglasak je na roditeljima učenika, koji će također biti uključeni i pozvani na prezentacije zanimanja na sajmu. Ove godine 3. Zagrebački obrtnički sajam održat će se od 25. do 27. travnja na Zagrebačkom Velesajmu. Sve ovo nije teško provesti ako ima volje na svim nivoima, od nas u lokalnim sredinama, pa sve do uključivanja ministarstava koja su zadužena za ovu problematiku.
Jaskanski kraj ima dugu obrtničku tradiciju i u Zagrebačkoj županiji je jedno od područja s najvećim brojem obrtnika. Kakvo je stanje danas i jeli zaustavljen trend zatvaranja obrta?
-Obrtništvo u našem gradu, kao i okolnim općinama koje pokriva Udruženje obrtnika Jastrebarsko ima zaista veliku i stoljetnu tradiciju. Vidljivo je da su neki tradicijski obrti nažalost izčeznuli i mala je vjerojatnost da se ponovno vrate. Što se tiče stanja obrtništva u našem gradu, moram istaći sa žaljenjem da se trend smanjenja obrta nije zaustavio, jer svake godine brojka je sve manja. Prije dvanaest godina naše je Udruženje brojilo oko 850 obrtnika, danas nas ima oko 650.

Gdje su najveći problemi? Jeli to porezna politika, rad na crno, problemi oko naplate potraživanja, ili pak pomalo sve zajedno?
-Upravo ovo što ste nabrojali glavni su problemi, ne samo u obrtništvu, nego i u gospodarstvu na razini države. Glavni i osnovni problem je skupa država, što će reci da su nam davanja velika. Kada se uspoređujemo sa EU, vidljivo je da su npr. u Njemačkoj davanja na neto plaću od 30-35%, dok su kod nas od 70-80%, pa čak i više. Osnovno je da konačno počnemo vrednovati rad, samim time povećati cijenu rada, a da bi se cijena rada povećala trebali bi imati "jeftiniju" državu, odnosno smanjiti davanja i poreze. Što se tiče rada na crno i sive ekonomije tu je također veliki problem, tako da i taj segment uvelike otežava normalno poslovanje pojedinih struka. To je široka tema, puno se o tome govori, ali malo se radi na suzbijanju iste. Kada netko od obrtnika i prijavi rad na crno, inspektori ionako ponajprije obilaze obrtnike. Kada govorimo o naplati potraživanja i tu su obrtnici u nepovoljnom položaju. Zbog nenaplaćenih potraživanja mnogi obrtnici su u problemima i nažalost neki od njih bili su primorani zatvoriti čak i dugogodišnje obrte. Ima tu još veliki broj problema koji su vidljivi, i zato je potreban silni angažman svih nas u društvu da se to popravi, a posebno onih koji donose i provode zakonske regulative.
Kako Udruženje pomaže svojim članovima i koliko zapravo Obrtnička komora uopće ima utjecaja na stvaranje boljih uvjeta i razvoj obrtništva na državnom nivou?
-Mogu reći da naše Udruženje uvelike pomaže svojim članovima, pa nije slučajno da smo među najaktivnijima u Obrtničkoj komori Zagreb. Već dugi niz godina provodimo osposobljavanje, kako informatičkih tako i po pojedinim strukama. Preko sedamdesetak, što obrtnika, što njihovih djelatnika kod nas su obavili pripreme za majstorske ispite. Na sjednicama u cehovima upoznajemo naše članove o novim izmjenama Zakona i pravilnika, te na taj način u našem Udruženju provodimo i osposobljavanja. Mnogi mladi budući obrtnici dolaze kod nas gdje ih se upućuje i dobiju savjete što sve moraju obaviti i koju dokumentaciju pribaviti kako bi otvorili svoje obrte. Ima tu još niz drugih aktivnosti koje provodimo, stoga molimo naše članove da se slobodno obrate u svoje Udruženje kako bi im pomogli i olakšali njihovo poslovanje. Što se tiče Komore, i ona isto tako ima veliki značaj, no moram reći da su obrtnici zbog svojih obveza dosta neaktivni. Jedan od većih projekata Obrtničke komore Zagreb je Artifex ili zajednička nabava koju koristi preko 5.000 obrtnika s područja Zagreba i Zagrebačke županije, a odnosi se na nabavku opreme, materijala, energenata, telekomunikacija i ostalog. U Artifexu ima više od 90 partnera. Tu su još projekti Zagreb Crafts, Biznis akademija, obrtnički servisi te još mnoge druge aktivnosti koje naši obrtnici mogu pronaći na web stranicama naše komore i na taj način koristiti se pogodnostima koje im se nude.
Vi obnašate dužnost i zamjenika gradonačelnika. Koliko i na koji način Grad pomaže obrtnicima?
Svjesni činjenice da je gospodarstvo i obrtništvo nositelj razvoja svake sredine pa tako i našeg grada u okviru mogućnosti dajemo potpore za razvoj obrtništva. Tako imamo potpore za početak poslovanja poduzetnika, zatim subvencioniramo nastupe na sajmovima i manifestacijama. Kako imamo dadilju kao obrtnika, tako za njih ima potpora po djetetu. Dajemo i kapitalne potpore za nabavku opreme, te subvencije kamata na kredite. Grad Jastrebarsko uključio se u program "Kreditom do uspjeha 2014. – mjera 1. - kreditom do konkurentnosti Ministarstva poduzetništva i obrta, u okviru Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta. No, puno puta znam reći, a to sam i istaknuo i na forumu, da potpore koje dobivaju naši obrtnici i poduzetnici samo su vatrogasne mjere za ublažavanje i olakšanje poslovanja. Dok se ne riješe oni gorući i krucijalni problemi o kojima sam govorio, a to su porezna politika, smanjenje davanja, i dok se ne počne cijeniti rad i dalje će sve potpore biti vatrogasne. Sve gore navedene probleme treba rješavati na višoj, državnoj razini.
Ivica Krčelić

TAGOVI | Grad Jastrebarsko | Stipe Bučar | Udruženje obrtnika Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Najčitanije

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!