Grad financira prijevoz osobama s teškoćama u razvoju

11.12.2015. U okviru aktivnosti poludnevnog boravka osoba s teškoćama u razvoju s područja grada Jastrebarskog, koju provodi Centar za odgoj i obrazovanje LUG, Grad će financirati troškove dnevnog prijevoza korisnika do Centra u Lugu Samoborskom

S obzirom da u gradu Jastrebarskom nema na raspolaganju prostora koji bi odgovarali ustanovi Centar za odgoj i obrazovanje LUG koja pruža usluge poludnevnog boravka osobama s teškoćama u razvoju, te kako bi se nekolicini naših sugrađana s teškoćama u razvoju pružila usluga poludnevnog boravka, Gradonačelnik grada Jastrebarskog donio je Zaključak kojim će Grad Jastrebarsko financirati troškove dnevnog prijevoza istih do navedene ustanove u Lugu Samoborskom.
U okviru poludnevnog boravka korisnici ostvaruju široku paletu aktivnosti u sklopu radne okupacije i terapije, aktivnosti iz područja brige o sebi, upoznavanja uže i šire okoline, psihosocijalne rehabilitacije te zadovoljavanje životnih potreba ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika, a usluge psihosocijalne rehabilitacije korisnicima pružaju stručni djelatnici.
I. Batušić

TAGOVI | Grad jastrebarsko

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!