Grad raspisao natječaj za prodaju zemljišta

19.03.2020. Grad Jastrebarsko raspisao je Javni natječaj za prodaju nekretnina, u naravi građevinska zemljišta u obuhvatu Južna zona u gradu Jastrebarskom

Na temelju članka 17. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/11) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog objavljuje

OBAVIJEST
o raspisivanju Javnog natječaja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
prikupljanjem pisanih ponuda

1.Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog koje u naravi predstavljaju građevinsko zemljište u gradu Jastrebarskom, obuhvat „Južna zona“, k.o. Jastrebarsko i to:

Red. br. Kat. čest
br. Oznaka zemljišta Površina (m2) Početna cijena (kn) Jamčevina
(kn)
1. 3057/10 oranica južna zona 585 147.000,00 14.700,00
2. 3057/14 oranica južna zona 676 170.000,00 17.000,00
3. 3061/9 oranica južna zona 529 133.000,00 13.300,00
4. 3079/3 oranica mrzlo polje 551 141.000,00 14.100,00
5. 3080/3 oranica mrzlo polje 608 156.000,00 15.600,00
6. 3081/3 oranica mrzlo polje 655 168.000,00 16.800,00


2.Cjelokupan tekst javnog natječaja objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 31 od 18. ožujka 2020. i na službenoj internetskoj stranici Grada Jastrebarskog www.jastrebarsko.hr .

GRAD JASTREBARSKO

TAGOVI | Grad Jastrebarsko

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!