Najveći proračun u povijesti grada

25.12.2019. Na 18. sjednici Gradskog vijeća usvojen je Proračun grada za 2020. godinu težak preko 96 milijuna kuna

Prihodi i primici Grada u proračunu iznose 90.519.700,00 kuna, a prihodi proračunskih korisnika (Dječji vrtić Radost, Centar za kulturu i Glazbena škola) iznose 5.526.600,00 kuna. U odnosu na 2019. godinu povećanje Proračuna je 26.300.000 kuna, odnosno za 37,71%, čime Proračun postaje najveći dosad u povijesti Jastrebarskog.

Grad Jastrebarsko sredstva iz Proračuna za 2020. godinu planira usmjeriti ka dodatnom razvoju te povećanju kvalitete života svih građana Jastrebarskog. Sljedeće godine, Jaska će tako ponovno biti veliko gradilište jer su planirani brojni projekti izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu te poljoprivredi, kao i programi u sportu, kulturi, obrazovanju, predškolskom odgoju, vatrogastvu i dr.  Izdvojit ćemo one kapitalne, a to su: sanacija cesta nakon izgradnje sanitarne kanalizacije, izgradnja ceste T2, T3 u gospodarskoj zoni, izrada projektne dokumentacija za dvorac Erdödy, izgradnja pješačko-biciklističkih staza uz gradsku obilaznicu GG1 te izgradnja paviljona u perivoju Erdödy.

Na sjednici Vijeća usvojene su i II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu. Tako se ukupni, konsolidirani, prihodi i primici smanjuju za 2.076.900,00 kuna odnosno za 3,15% te iznose 63.758.400,00 kuna, a konsolidirani rashodi i izdaci također se smanjuju za 2.076.900,00 kuna, odnosno za 2,9% te iznose 67.668.100,00 kuna. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 3.909.700,00 kuna pokrivaju se raspoloživim sredstvima iz prethodne godine, a koja su utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu.

I.B.

TAGOVI | Grad Jastrebarsko | Gradsko vijeće

Marketing

Vezane vijesti

Kolumne

Galerije

Video vijesti

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!