USPJEŠNO TREĆE IZDANJE JASKA ART FESTIVALA

08.06.2019. Koncertom Kalamos kvinteta održanim sinoć u Velikoj dvorani Centra za kulturu Jastrebarsko završio je ovogodišnji Jaska Art festival
Raznolik program Festivala okupio je brojne ljubitelje klasične glazbe, ali i učenike Srednje škole Jastrebarsko koja je koncerte Jaska Art festivala uvrstila u školski kurikulum.

Ovogodišnji su posjetitelji imali priliku uživati u izvedbama Varaždinskog komornog orkestra, Ansambla PRO `800 te Kalamos kvinteta.

Zahvaljujemo pokroviteljima Festivala, Gradu Jastrebarskom, Zagrebačkoj županiji, Ministarstvu kulture, Župniku Stjepanu Rožankoviću i Pateru Velimiru na suradnji prilikom organizacije koncerata te umjetničkim voditeljima Festivala, Nikoli Fabijaniću i Lindi Mravunac Fabijanić na inicijativi i osmišljavanju programa.

Dobra posjećenost koncerata potvrđuje potrebu za održavanjem ovog Festivala te pred organizatore stavlja odgovornost i obavezu organiziranja Jaska Art festivala i u budućnosti.

N.R.

TAGOVI | Centra za kulturu Jastrebarsko

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!